Tradiční thajská masáž je v Thajsku nazývána NUAD BORAN a má velmi dávnou a hlubokou tradici.

Kořeny má v severní Indii asi před 2500 l.př.nl. jejímž zakladatelem je lékař a učenec Jivaka Kumar Bancchu. Jesliže chcete zkusit nějakou novou a zajímanou masáž, pak je tu tradiční Thajská masáž.

Thajská masáž je nauka o neviditelných energetických drahách, které procházejí lidským tělem, Thajská masáž vybrala 10 nejdůležitějších energetických drah SENU.

Opracováním těchto linií spolu s akupresurními body, jež na nich leží je možné rozvolnit energetické blokády, rozproudit stagnující energii, znovu nastolit rovnováhu a léčit některá onemocnění nebo mírnit bolest.

Pomalé rytmické houpavé pohyby, navodí stav hluboké relaxace pak nastupuje drobná a důsledná protažení, jež se stupňují až do jogových pozic.

Každému započetí práce předchází krátká úvodní modlitba či rozjímání, které slouží k dosažení soustředěnosti. Vždy je úvodem pro naladění se na následující práci. Krátká modlitba slouží také pro meditativní zklidnění mysli terapeuta.

“Nechť ten, koho se dotýkám, je zbaven bolesti a dojde uzdravení.”

 

Galerie s certifikáty